Een heldere kristal is een mooie edelsteen. Uiterlijk en onbewogen zien we een zilverwitte kleur. Maar als je er met meer aandacht naar gaat kijken, ontdek je prachtige kleuren en een grote veelzijdigheid.
Door een rustig bewegen van het kristal, door hem in het licht te houden en de kans te geven wat verborgen is, naar buiten te laten komen, raak je in stille verwondering over alle kleuren van de regenboog, die helder en sterk in harmonie met elkaar zijn.

Op welke manier zien we het kristal terug in de mens? In hoeverre is het dof, ruw, beschadigd, onopvallend of mogen de kleuren en veelzijdigheid er zijn?

Door met lijnen, kleuren, vormen en verschillende materialen te werken, komt er iets op gang. Emotioneel raakt de cliënt betrokken bij zijn tekening, waar hij zijn werkelijkheid zichtbaar heeft gemaakt.
We maken contact met deze tekening, “laten de tekening praten”.
De cliënt kan zijn emoties ventileren, maar er ook inzicht in en grip op krijgen.
Een tekening geeft veel informatie over wat iemand bezighoudt.
Het doen zelf, het moment van vreugde, de confrontatie en bevrijding zijn belangrijker dan het eindproduct.
Welke kwaliteiten en vaardigheden kunnen we beoefenen via de tekening? Wat zit de cliënt in de weg om een gelukkig en vrij mens te worden?

Het is de taak en het vak van de tekentherapeut om hier onderzoek naar te doen en advies over uit te brengen.
Bij de begeleiding van een kind houd ik met de ouders een voortgangs- en adviesgesprek, zodra ik een goed beeld heb van de situatie/de problematiek. Ik wil ouders zo snel mogelijk betrekken in het hele proces. Op deze manier kunnen zowel de ouders als ik, maar evt. ook de school of andere personen, een bijdrage leveren aan de verbetering van het welzijn van het kind. Het aantal sessies en het moment van afronden bepalen we samen in goed overleg.
NB: Soms zijn twee sessies plus een gesprek al voldoende om een verandering in gang te zetten.