Kindertekentherapie: voor kinderen en jeugd van 5 t/m 16 jaar.

Als antwoord op het groeiende aantal kinderen dat even de weg kwijt is in deze hectische en veeleisende
maatschappij; dat ervaringen heeft opgedaan waar ze geen grip op hebben of dat de dupe is van de
handelswijze van andere mensen. Een maatschappij waarin het zakelijke overheerst en het gevoel in de
verdrukking komt; waarin kinderen hun natuurlijke instinct kwijtraken.

Heeft uw kind het moeilijk?
Is het weer gaan bedplassen, duimzuigen?
Trekt het zich terug, is het vaak afwezig, dromerig?
Heeft uw kind moeite met spreken, verwoorden of stottert uw kind?
Moeite met bewegen en naar buiten gaan, spelen met anderen?
Is uw kind faalangstig en perfectionistisch?
Of juist onverschillig, grof, baldadig?
Zit uw kind in de put of is het juist overmoedig?
Heeft het energietekorten? Duurt de dag te lang?
Slaapt het slecht?
Heeft het vaak last van hoofdpijn, buikpijn (zonder medische oorzaak), boosheid?
Begrijpt u uw kind niet meer?
Toont het plotseling ander gedrag?

Heeft uw kind traumatische ervaringen opgedaan: echtscheiding, overlijden, pesten, mishandeling, ziekenhuisopname, etc.?
Heeft het kind nachtmerries?
Is het opnieuw angstig?

Wordt uw kind belemmerd in zijn/haar ontwikkeling (motorisch, emotioneel, mentaal)? Hierbij reken ik ook de hoogbegaafde kinderen (waar ik veel ervaring mee heb).
Heeft uw kind dyslexie, concentratieproblemen, of is het erg onzeker?
Heeft uw kind anorexia of overgewicht?

Maakt u zich zorgen?
Overweegt u dan eens een aantal tekentherapeutische sessies.