In de kindertekentherapie zijn er vele tekenoefeningen en -opdrachten die ondersteunend werken op de cognitieve, sociale, emotionele en motorische ontwikkeling.

Om leerkrachten hiermee kennis te laten maken, heb ik een cursus ontwikkeld van acht lessen.

Theorie en praktijk (leerkrachten gaan ook zelf aan de slag) wisselen elkaar af en er is een cursus ontstaan die ook daadwerkelijk toepasbaar is in de klas, in een groepje of met een kind individueel. Er gaat een wereld open voor de vele mogelijkheden die er zijn om met kinderen te werken aan motoriek, concentratie, faalangst, pesten, assertiviteit, ruimtelijke oriëntatie, hoogbegaafdheid, dyslexie, ADHD, etc.

Op papier kunnen kinderen zich uitleven en inleven.

Ze kunnen samenwerken middels relatietekenen.

Hoe lossen ze (creatief) op als het anders gaat dan ze gedacht hadden?

Ze ontwikkelen hun motoriek en versterken de oog-handcoördinatie.

Ruimtelijke oriëntatie en ordening geven meer balans.

Het stimuleert de coördinatie van de linker- en rechterhersenhelft.

Ze krijgen meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Ze leren elkaar waarderen zonder oordeel, omdat ieder kind zich op zijn/haar manier uit op papier en dat is oké. Er worden daarom ook geen cijfers aan verbonden.

Als leerkrachten tijdens de cursus de tekenoefeningen toepassen in de klas, kunnen ervaringen worden uitgewisseld tijdens de les, maar ook kan met mij (buiten de groep) een kind besproken worden, waarbij ik mogelijk advies kan geven.

Wanneer: acht keer op woensdagmiddag om de week; aanvang 13.30 uur  (tot 16.30 uur).

Kosten:  € 425,- voor 8 bijeenkomsten.

 

Startdatum: groep 1: 11 september 2019 (overige data: 25/9, 9/10, 30/10, 13/11, 27/11 plus 2 data in januari 2020)

Startdatum: groep 2: 18 september 2019 (overige data: 2/10, 16/10, 6/11, 20/11, 11/12 plus 2 data in januari 2020)